13. maj, 2017

Friljusets Bea I är dräktig!

Bea börjar nu bli riktigt rund om magen och vi väntar med spänning på valparnas nedkomst i början på juni.